Yaşam

Bilgi, Bilgi Güvenliği ve Kişisel Verilerin Korunması

Bilgi, Bilgi Güvenliği ve Kişisel Verilerin Korunması

“Information” kelimesinin Türkçe karşılığı olarak bazen “enformasyon” bazen “bilgi” kavramları kullanılmaktadır. Çoğu kimse “bilgi” terimini kullandığı zaman “information” ya da “knowledge” ayrımı gözetmemektedir. Knowledge ve Information terimleri aslında kullanılış şekilleri olarak farklılık arz etmektedir. Myers (1996) bu iki terim arasındaki farkı şu şekilde ifade etmektedir. Information (Enformasyon) işlenmiş ve anlam kazanmış veri, bilgi ise değer kazanmış enformasyondur.

Bilgi ait olduğu alana ve elde ediliş şekillerine göre literatürde teknik bilgi, akademik bilgi, teorik bilgi, tarihi bilgi, dini bilgi, bilimsel bilgi vb. gibi farklı biçimlerde arz edebilmektedir. Bilginin yönetimiaçısından literatürde en yaygın olarak kullanılan bilgi türleri örtülü – açık bilgi ve bireysel – sosyal bilgidir. Bilgi” terimini üç ayrı anlamda kullanmak mümkündür.

  • Süreç olarak bilgi
  • Bilgi olarak bilgi
  • Nesne olarak bilgi

Süreç Olarak Bilgi, yeni bir şeyler öğrenildiğinde bunu mevcut bilgiler ile değiştirme veya karşılaştırma işlemiyle bu bilgilerin başkalarına aktarılması veya söylenmesi sürecine “süreç olarak bilgi” adı verilmektedir. Kısacası bu sürece bilgilenme süreci de denilmektedir.

Bilgi Olarak Bilgi, süreç içerisinde karşı tarafa aktarılan değere ise “bilgi olarak bilgi” adı verilmektedir.

Nesne Olarak Bilgi, “Bilgi” terimi bilgilendirici, bilgi taşıyıcı nesneler (kitap, dergi, film, belge, vb.) için de kullanılmaktadır. Bu anlamda yapılan bilgilendirme işlemlerine “nesne olarak bilgi” denilmektedir.

“Barnatt’ın ifadesi ile bilgi, işlenmiş, derlenmiş, organize edilmiş, yorumlanmış, karar alabilmede kullanılabilmek için bir işlem sürecinden geçirilerek, anlamlı ve değerli hale dönüştürmüş, kararları ve davranışları etkiyen değerdir”

Bilgi güvenliği kavramı ise bilginin tehditlere karşı uygun şekillerde korunması anlamına gelmektedir. Canbek ve Sağıroğlu bilgi güvenliğini “Bilginin bir varlık olarak hasarlardan korunması, doğru teknolojinin, doğru amaçla ve doğru şekilde kullanılarak bilginin her türlü ortamda, istenmeyen kişiler tarafından elde edilmesi olarak” tanımlamaktadır. Bilginin korunmasında dikkat edilmesi gereken noktalar bulunmaktadır. Bilginin korunmasında gizliliğin gözetilmesi, bütünlüğün sağlanması ve istenildiği zaman ulaşılabilmesi özelliklerinin olması gerekmektedir.

Bilgi gizliliğinin gözetilmesi; Bilginin sadece izin verilen kişi veya kişiler tarafından kullanılabilir olması gizlilik özelliğini tanımlamaktadır. Bilginin sadece yetkili kişiler tarafından erişilebilir durumda olması, yetkisiz kişilerin erişiminin engellenmesidir.

Bilginin bütünlüğü; Bir bilginin kısmen bozulmuş veya kısmen değiştirilmiş olması bütünlüğünün bozulması anlamına gelmektedir. Bilgi bütünlüğünün sağlanabilmesi için; İçeriğinin doğru, güncel ve geçerli olması, yetkisiz kişiler tarafından değiştirilmemiş olması gerekmektedir.

Bilginin erişilebilirliği; Gizlilikten farkı, kimlerin bilgiye erişebildiğinden çok, bilginin erişilebilir olup olmaması ile ifade edilmektedir

 

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu